Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Г

ГМ (ГМ) – генетикасы модификацияланған/гендік модифицерленген

ГМӨ (ГМО) – гендік-модификация өнімдері

ГФР (ГФР) – Германия Федеративтік Республикасы

ГМО (ГМО) – гендік-модифицерленген организмдер

ГЫМҚ (МФГC) – гуманитарық ынтымақтастық мемлекетаралық қоры

ГЭС (ГЭС) – гидроэлектростанция

ГРШ – Гигиеналық рауалы шығарынды

ГБО – Геофизикалық Бас Обсерватория

ГӨЗ – газ өңдеуші зауыт

ГТП – газ таратушы пункт

ГТ – геологиялық түсірім

ГҚ – гидравликалық қондырғы

ГМО – гидрометеорологилық мониторинг орталығы

ГБ – гидрологиялық бекет

ГБ – гравий барлау