Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

В

ВӘК – ведомстволық әскерилендірілген күзет

ВГАМСП – Бүкілдүниежүзілік кіші және орта кәсіпкерліктің бас ассамблеясы

ВФАСООН – БҰҰ-ның ықпал ету қауымдастықтарының бүкілдүниежүзілік федерациясы

ВС – валюта сыныптамалары