Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

І

ІЖӨ – ішкі жалпы өнім

ІІБ (УВД) – Ішкі істер басқармасы

ІІД (ДВД) – Ішкі істер департаменті

ІКТ – ішкі кеден транзиті

ІІББ – ішкі істер бас басқармасы

ІА – іскер адамдар

ІІМ – Ішкі істер министрлігі

ІВҚО – ішкі валюталық қарыз облигациялары

ІБ – Іс басқармасы