Аббревиатура

БҚАТУ (ЗКАТУ) – Батыс Қазақстан агро-техникалық университеті

БҚМУ (ЗКГУ) – Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті

БҚО (ЗКО) – Батыс Қазақстан облысы

БӨП – бақылап-өткізу пункті

БҰО (НЛО) – белгісіз ұшатын объект немесе беймəлім ұшқыш объект

БСС – бөлшек сауда салығы

БСҰ (ВТО) – Бүкілəлемдік сауда ұйымы

БТЖ (БТЖ) – «Баку-Тбилиси-Жейхан» құбыры

БҰҰ (ООН) – Біріккен ұлттар ұйымы

БҰҰ БА (ГА ООН) – БҰҰ Бас Ассамблеясы

БҰҰБҚ (ДФ ООН) – Біріккен ұлттар ұйымының Балалар қоры

БҰҰДБ (ПРООН) – БҰҰ-ның даму бағдарламасы

БҰҰ ЕҚБ – Біріккен Ұлттар ұйымының Есірткімен қылмыс жөніндегі басқармасы

БҰҰ-ЕҚЫҰ – Біріккен ұлттар ұйымы – Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы

БҰҰ ҚК (СБ ООН) – Біріккен ұлттар ұйымының Қауіпсіздік кеңесі

БЭФ (ВЭФ) – Бүкілəлемдік экономикалық форум

ГМ (ГМ) – генетикасы модификацияланған//гендік модифицерленген

ГМӨ (ГМО) – гендік-модификация өнімдері

ГФР (ГФР) – Германия Федеративтік Республикасы

ҒЗЖ (НИР) – Ғылыми-зерттеу жұмыстары