Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Ғ

ҒЗЖ (НИР) – Ғылыми-зерттеу жұмыстары

ҒЗИ (НИИ) – Ғылыми-зерттеу институты

ҒЗО (НИЦ) – Ғылыми-зерттеу орталығы

ҒБРО (РЦКС) – Ғарыштық байланыс жəне радиоэлектрондық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі республикалық орталығы