Аббревиатура

Э

ЭЕМ – электронды есептеуіш мәшине

ЭХ (ECT) – энергетикалық хартия