Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Х

ХВҚ – Халықаралық валюта қоры

ХҚКО – Халыққа қызмет көрсету орталығы

ХФФ (IFF) – халықаралық футбол федерациясы

ХТҰ (IMO) – халықаралық теңіз ұйымы

ХАТУ – Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

ХҚТУ – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

ХҚС – Халықаралық қылмыстық сот

ХШБ – халық шаруашылығы балансы

ХӘКҚ – Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы

ХААҰ – Халықаралық азаматтық авиациялық ұйымы

ХӘҚАС – халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі ақпарат сыныптамасы

ХЕСК – Халықаралық есеп стандарттары жөніндегі комитет

ХТТК – Халықаралық темір жол тасымалы туралы келісім

ХҚКС – халыққа қызмет көрсету сыныптамасы

ХКБҚ – Халықаралық коммерциялық банкілер қауымдастығы

ХДҚ – Халықаралық даму қауымдастығы

ХҚДБ – Халықаралық қайта кұру және даму банкі

ХЭЫБ – Халықаралық экономикалық ынтымақтастық банкі

ХОЖ – халықаралық отбасы жылы

ХДК – халықаралық депозиттік куәлік

ХЗММ ХҚ – ХЗММ-нің халықаралық кұжаты

ХӨБ – Халықаралық өтемдік биржа

ХТСҚ – Тікелей халықаралық аралас темір жол-су қатынасы туралы келісім

ХИА – Халықаралық инженерлік академия

ХКА – Халықаралық кооперативтік альянс

ХКБ – Халықаралық кооперативтік банк

ХҚКК – Халықаралық Қызыл Крест Комитеті

ХКТУ – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

ХМБ – Халықаралық Мәскеу банкі

ХТК – Халықаралық теңіз комитеті