Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

И

ИКАО – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

ИДБ (ИБР) – Ислам даму банкі.

ИДО (ИДЦ) – Интернет Дата Орталығы

ИИР (ИИР) – Иран Ислам Республикасы

ИДБ – Ислам даму банкі

ИЫҰ – Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы