Аббревиатура

Ж

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі

ЖАО – жергілікті атқару органдары

ЖУРФАК – журналистика факультеті

ЖТА – жүрек-қан тамыр аурулары

ЖШС (ТОО) – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЖІӨ (ВВП) – жалпы ішкі өнім

ЖАҚ – жабық акционерлік қоғам

ЖЗҚ – жинақтаушы зейнетақы қоры

ЖОО – жоғарғы оқу орындары

ЖЭО – жылу-энергетикалық орталығы

ЖЭС – жылу электр стансысы