Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Г

ГМ (ГМ) – генетикасы модификацияланған//гендік модифицерленген

ГМӨ (ГМО) – гендік-модификация өнімдері

ГФР (ГФР) – Германия Федеративтік Республикасы

ГМО (ГМО) – гендік-модифицерленген организмдер

ГМӨ (ПГМ) – гендік модификация өнімдері

ГЫМҚ (МФГC) – гуманитарық ынтымақтастық мемлекетаралық қоры

ГЭС (ГЭС) – гидроэлектростанция