Аббревиатура

Г

ГМ (ГМ) – генетикасы модификацияланған//гендік модифицерленген

ГМӨ (ГМО) – гендік-модификация өнімдері

ГФР (ГФР) – Германия Федеративтік Республикасы