Мақалалар

Ерлан Қарин
Латынға көшу – ұлттық сананың трансформациялануы
БАЛТАБАЕВА Ж.
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ ӘДІСТЕМЕСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
БЕКМАҒАМБЕТОВ Ш.
Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ТІЛ ТАРИХЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
ЖҰБАНОВ А.Қ.
ПРОФЕССОР Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ФОРМАЛДЫ МОДЕЛЬДЕР
НЫСАНБАЕВ Ә., ҚР ҰҒА академигі, А.ТАЙЖАНОВ, профессор
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ ЖАПОН ИЕРОГЛИФІН НЕ ҮШІН ҮЙРЕНГЕН?
ЖҰБАНОВА М.
ӨШПЕС ӨМІР ЖАЛҒАСЫ
ҚАСАБЕК Қ. Қ.
ТІЛДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ НӨЛЬДІК МОРФЕМА
ОРАЗАХЫНОВА Н.А.
БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МҰҒАЛІМДЕР ТӘЖІРИБЕСІНЕ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
ҚАСЕНОВ Е.С.
І. ЖАНСҮГІРОВ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ ТҮР-ТҮСКЕ ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ МАЗМҰНЫ
Ә. ОРАЗБАЙҰЛЫ
Қазіргі қазақ тіліндегі ресми-іскерлік стильдің жанрлық ерекшеліктері
БИБЕКОВ Қ.Т.
ШӘКӘРІМ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ СИПАТЫ
Ф.Ж.АБДРАЗАХОВА
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВТЫҢ ЕМЛЕ ЖАЙЛЫ ОЙ-ТҰЖЫРЫМДАРЫ
ЖҰБАНОВА М.
МЕНІҢ ӘКЕМ
ОРАЗБАЕВА Ф. Ш.
Профессор Қ.Жұбановтың педагогикалық мұрасы
Арайлым Шормақова
Тыныс белгі
Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы
ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БОЛАШАҒЫ