Мақалалар

Күдеринова Құралай Бимолдақызы
Жаңа емле ережелерінің алғашқы жобасына жасалған сараптама нені көрсетті?
Күдеринова Құралай Бимолдақызы
Бірге жазылатын сөздер неге көбейді?
Елдес Омарұлы
Қазақша пән сөздер
Орынай Жұбаева
Елдің ертеңі бүгінгі қадамдарымызға байланысты
Орынай Жұбаева
1929 жылы латын әліпбиіне көшкен кездегі емле өзгерістері
Ерлан Қарин
Латынға көшу – ұлттық сананың трансформациялануы
БАЛТАБАЕВА Ж.
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ ӘДІСТЕМЕСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
БЕКМАҒАМБЕТОВ Ш.
Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ТІЛ ТАРИХЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
ЖҰБАНОВ А.Қ.
ПРОФЕССОР Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ФОРМАЛДЫ МОДЕЛЬДЕР
НЫСАНБАЕВ Ә., ҚР ҰҒА академигі, А.ТАЙЖАНОВ, профессор
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ ЖАПОН ИЕРОГЛИФІН НЕ ҮШІН ҮЙРЕНГЕН?
ЖҰБАНОВА М.
ӨШПЕС ӨМІР ЖАЛҒАСЫ
ҚАСАБЕК Қ. Қ.
ТІЛДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ НӨЛЬДІК МОРФЕМА
ОРАЗАХЫНОВА Н.А.
БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МҰҒАЛІМДЕР ТӘЖІРИБЕСІНЕ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
ҚАСЕНОВ Е.С.
І. ЖАНСҮГІРОВ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ ТҮР-ТҮСКЕ ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ МАЗМҰНЫ
Ә. ОРАЗБАЙҰЛЫ
Қазіргі қазақ тіліндегі ресми-іскерлік стильдің жанрлық ерекшеліктері
БИБЕКОВ Қ.Т.
ШӘКӘРІМ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ СИПАТЫ